top of page

Κοινοπραξία Έργου

Γνωρίστε τους συνεργάτες μας

Συντονιστής - Forwardspace (FWS)

Ο Forwardspace είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στο πεδίο της ανάπτυξης επιχειρήσεων και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη start up επιχειρήσεων και στον τομέα της πληροφορικής. Προσφέρει επίσης έναν συνεργατικό χώρο στο κέντρο του Pärnu για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Forwardspace οργανώνει διάφορα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, εργαστήρια επιχειρηματικότητας, μαθήματα καθοδήγησης, συναντήσεις με επενδυτές, meet-ups και άλλες εκδηλώσεις. Παράλληλα, ο Forwardspace είναι μια κοινότητα επιχειρηματιών από ένα ευρύ φάσμα τομέων (από ΤΠΕ έως κοινωνικούς επιχειρηματίες) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε ένα συνεργατικό περιβάλλον που στοχεύει στην επιχειρηματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Εταίρος 3 – Itinerari Paralleli (IP)

Η Itinerari Paralleli είναι μια κοινωνική επιχείρηση που αναπτύσσει έργα και συμμετέχει σε διαγωνισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σχετικά με την αστική, κοινωνική και πολιτιστική μετάβαση, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τη δημόσια διοίκηση, τις CBOs και εταιρείες. Η IP σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες για τη συμμετοχή της κοινότητας, την ανάπτυξη του κοινού, τον από κοινού σχεδιασμό και μετασχηματισμό, σε αστικά και μη αστικά περιβάλλοντα. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων σχεδίασης όπως έρευνα δράσης, χωρική ανάλυση, σχεδιασμό υπηρεσιών, επιχειρηματικά μοντέλα, δέσμευση της κοινότητας και οικοδόμηση συνεργασιών.

 

Η Itinerari Paralleli ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 ως Κοινωνική Επιχείρηση από 10 συνιδρυτές από όλη την Ιταλία και με διαφορετικό υπόβαθρο, μέσω των οποίων, συγκεντρώνει εμπειρία σε διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από την κοινωνική οικονομία, πολιτιστική διαχείριση, ανάπτυξη κοινού έως και την ψηφιακή καινοτομία. Ο οργανισμός έχει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία ιδεών, στη διαχείριση έργων και σε δραστηριότητες κατάρτισης / καθοδήγησης.

Εταίρος 6- Ένωση Καλλιτεχνών Βουλγαρίας (UBA)

Η Ένωση καλλιτεχνών της Βουλγαρίας (UBA) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση επαγγελματιών καλλιτεχνών και κριτικών τέχνης. Η UBA είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος σύλλογος καλλιτεχνών στη Βουλγαρία. Επί του παρόντος έχει  περίπου 2500 μέλη από όλες τις γενιές.

 

Η ιδιότητα μέλους είναι ατομική και τα μέλη οργανώνονται σε 17 ενότητες: Κριτική τέχνης, Διαφημιστικός σχεδιασμός, Κεραμική, Καρικατούρα, Κινούμενα σχέδια, Σχέδιο, Γραφιστική, Κόσμημα, Μνημειακές τέχνες, Ζωγραφική, Εκτύπωση και απεικόνιση, Αποκατάσταση, Γλυπτική, Σκηνικός σχεδιασμός, Ύφασμα, Ξυλογλυπτική, "13" - μη συμβατικές μορφές. Τα υποκαταστήματα στην επικράτεια της χώρας έχουν συσταθεί συγκεντρώνοντας μέλη της UBA σύμφωνα με την γεωγραφική συγκέντρωση τους. Η UBA υποστηρίζει την υλοποίηση έργων των μελών της παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα και εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα. Κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διάφορους διαγωνισμούς, εργαστήρια, και plain-airs.

 

Η UBA διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκθεσιακό συγκρότημα στη Βουλγαρία για κλασική και σύγχρονη τέχνη - τέσσερις αίθουσες στην Shipka, 6 γκαλερί, και την αίθουσα Πινακοθήκης Rayko Alexiev. H UBA είναι μέλος των ακόλουθων διεθνών οργανισμών: AIAP, ICOMOS, IKOGRADA, AIKA, European Alliance of the Academies

Εταίρος 1 - Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εδρεύει στην Ελλάδα, στην Πάτρα Αχαΐας, ιδρύθηκε το 1964 και αποτελείται από 7 σχολές και 35 τμήματα. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος τομέων και κατά συνέπεια ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων προσφέροντας 35 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 50 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ένας από τους βασικούς του σκοπούς είναι η δημιουργία νέας γνώσης μέσω της προώθησης της επιστημονικής έρευνας. Αυτή η πρακτική καθιστά το πανεπιστήμιο ιδιαίτερα δραστήριο στην έρευνα και αναγνωρίσιμο για την ποιότητα και την ικανότητα του να καινοτομεί. Στην παγκόσμια λίστα κατάταξης πανεπιστημίων QS World University Ranking (2020) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στις θέσεις μεταξύ 751-800. Πλέον των υπολοίπων δραστηριοτήτων του, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν 3 εκπαιδευτικά κέντρα: το διδασκαλείο ξένων γλωσσών, το κέντρο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Το πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην διοίκηση επιχειρήσεων, ακολουθώντας τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που σχετίζονται με την διοίκηση επιχειρήσεων στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα και την επιχειρηματικότητα.

Εταίρος 4- Ulis Impresa Sociale Societa Cooperativa (Ulis)

Η Ulis είναι μια Ιταλική συνεταιριστική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη διάδοση του ψηφιακού πολιτισμού και του κοινωνικού αντίκτυπου, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και υπηρεσιών διαχείρισης της κοινωνικής καινοτομίας.

 

Συγκεκριμένα, η Ulis υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών με τη διαχείριση διαδικασιών που δημιουργούν κοινωνικές καινοτομίες μέσω της επεξεργασίας και ανάπτυξης των ιδιαίτερων αλυσίδων αξίας του πελάτη.


Πέντε βασικοί τομείς αντιπροσωπεύουν τις βασικές δραστηριότητες της Ulis: Διαχείριση κοινωνικής καινοτομίας, Στρατηγική επιχειρηματική μοντελοποίηση, Μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου, Αξιολόγηση αδρανοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, Ενεργοποίηση ενδιαφερομένων.

Εταίρος 2 – Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας (Balkien)

Το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας (Balkien) αποτελεί μια κοινωφελή, μη κερδοσκοπική, νομική οντότητα που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Ιδρύθηκε το 2016, με έδρα την Καλαμάτα, Ελλάδα. Το Balkien διεξάγει έρευνα και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών και τις σχέσεις μεταξύ τους. Προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω της συνεργασίας διαφόρων φορέων (δήμων, κρατικών και δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεργατικών σχημάτων και συνεταιρισμών). Εκπαιδεύει και υποστηρίζει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη - ειδικά νέους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης - με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Προωθεί την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών σε ανάλογα θέματα. Προωθεί την συνεργασία, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαλκανικών χωρών. Διοργανώνει σεμινάρια με προσκεκλημένους διεθνείς εμπειρογνώμονες και συμβάλει στη μη τυπική εκπαίδευση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Εταίρος 5- GrantXpert Consulting Ltd

Η GrantXpert Consulting είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο, η οποία διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία άνω των 25 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

Η ομάδα της GrantXpert έχει μια αποδεδειγμένη, ουσιαστική εξειδίκευση στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και κοινοτικούς οργανισμούς, και ένα ιστορικό στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε επιχειρησιακά, επιχειρηματικά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. Η GrantXpert είναι επίσης ηγέτης σε εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Η αποστολή της ομάδας είναι να προσφέρει λύσεις, που απορρέουν από την πολυτομεακή στρατηγική εταιρική σχέση σε επίπεδο ΕΕ, αντιμετωπίζοντας νέες ευρωπαϊκές κοινωνικές, ψηφιακές και «πράσινες» προκλήσεις. Το γενικό όραμα, είναι να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της ΕΕ εφαρμόζοντας προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπό τους.

bottom of page