Το Φυλλάδιο του ArtCRelief

picture 1 KOK.jpg

Olia Tsivitanidou

22 Jun 2021

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, τους στόχους και τις βασικές πληροφορίες του έργου στο πρώτο μας φυλλάδιο για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων για τα κανάλια επικοινωνίας και διάχυσής μας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, τους στόχους και τις βασικές πληροφορίες του έργου στο πρώτο μας φυλλάδιο για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων για τα κανάλια επικοινωνίας και διάχυσής μας.  Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο, κάντε κλικ στον σύνδεσμο.